Web Verzija | 16.05.2018.

WEINTEK - HMI DATABASE INTEGRATION

cMT serija HMI uređaja ima ugrađenu "database integration" opciju pomoću koje se real-time podaci, alarmi i događaji mogu slati direktno u bazu podataka na serveru veoma jednostavno i bez pisanja dodatnog programskog koda.
SQL Query funkcija omogućava lakši pristup podacima u bazi, kao i slanje i promene receptura u bazi koju koristi više uređaja. SQL Query funkcija podržava standardne SQL komande za filtriranje i analizu podataka.

WEINTEK - cMT-iPC Windows 10 IoT Enterprise

Kao odgovor na povećanje tržišta IoT aplikacija, Weintek cMT-iPC serija od sada nudi i opciju Windows 10 IoT Enterprise (LTSB) operativnog sistema za cMT-iPC15 i cMT-iPC10 uređaje.
Windows 10 IoT Enterprise (LTSB) je namenjen integraciji pametnih uređaja, od jednostavnih industrijskih uređaja do složenih uređaja tipa Point-of-Sale terminala i slično. Ovaj OS može izvršavati univerzalne i tradicionalne Windows aplikacije uz kompletan security sistem.

WEINTEK - cMT3090 - ugrađen CoDeSys

cMT3090+CODESYS je proizvod koji integriše visoke performanse cMT serije HMI uređaja i CODESYS PLC upravljački sistem, i baziran je na inovativnoj arhitekturi sa duo-core procesorom koji pokreće 2 nezavisna operativna sistema.
Sa ovakvim multi-core procesorom, cMT3090+CODESYS je u moćnosti ne samo da pruži vizuelizaciju podataka već i da izvršava upravljačku logiku. Dva sistema funkcionišu nezavisno bez međusobnog mešanja pa sa jedne strane HMI izvršava vizuelizaciju i komunikacionu integraciju (direktan database pristup, OPC UA i MQTT); dok sa druge strane, CODESYS upravljački sistem, u skladu sa standardom IEC61131-3 podržava više programskih jezika kao što su FBD/LD/IL/ST/SFC/CFC, pružajući fleksibilnost u razvoju aplikacije.